การแก้ไขปัญหาภาพหายชั่วขณะ กับสาย HDMI

1.jpg

สำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง O2 DIGITAL HD และมีการต่อสายนำสัญญาณ HDMI กับจอ LCD TV บางรุ่นซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการภาพหายชั่วขณะในช่วงที่ ปิด/เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  (ตู้เย์น หลอดไฟ และอื่นๆ) หรือ สัญญาณกวน โดยสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้  นอย์ซ ฟิลเตอร์ (NOISE FILER)

2.jpg

About the Author